Hoàng Thùy, Tiểu Vy vượt mặt loạt sao Việt giành giải hình thể đẹp, gương mặt đẹp nhất năm

Hoàng Thùy, Tiểu Vy vượt mặt loạt sao Việt giành giải hình thể đẹp, gương mặt đẹp nhất năm

source