HỎI KHÓ: Theo bạn, Ninh Dương Lan Ngọc, Nam Em, Ngọc Trinh, ai đẹp quyến rũ hơn?

HỎI KHÓ: Theo bạn, Ninh Dương Lan Ngọc, Nam Em, Ngọc Trinh, ai đẹp quyến rũ hơn?

source