HOT 9/11: ĐÔNG NHI BẬT KHÓC GỌI ÔNG CAO THẮNG LÀ CHỒNG TẠI ĐÁM CƯỚI Ở PHÚ QUỐC | Starzone VN

Đám cưới Đông Nhi – Ông Cao Thắng được tổ chức trong chiều ngày 9/11 tại Phú Quốc. Tại lễ cưới, Đông nhi đã bật khóc trong sự kiện trọng đại…

source